National Konferenz zur non-formaler Bildung am Jugendberäich - enfancejeunesse
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Datum: 05.07.2023

Uhrzeit: 09:00

Standort: Marienthal

National Konferenz zur non-formaler Bildung am Jugendberäich

- SNJ / MENJE

„Eco-Responsabilitéit an d’Bedeitung fir de Jugendsecteur“

➡️ D’Konferenz am Iwwerbléck 🔗.