D'Kand a senger Entwécklung ënnerstëtzen - Videos - enfancejeunesse
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

D’Kand a senger Entwécklung ënnerstëtzen

Wat ass non formal Bildung?

Wéi ënnerstëtze mir d’Kanner fir staark ze ginn? – Nationale Referenzkader

Wéi gesi mir d’Kand?

Wéi léiere Kanner?

D’Aufgabe vun den Erzéierinnen an Erzéier

D’Astellung vun den Erzéierinnen an Erzéier

Wat sinn déi verschidden Aspekter vun der Qualitéit an der non formaler Bildung?

Wéi geschitt d’Qualitéitsentwécklung an de Suivi vun der Qualitéit?