En détail

Wéi kréien ech déi Jonk drun Poubellen op Regime ze setzen 2.0?

 

Du hues un der Formatioun ‘Elo vreckt den Dreck’ deel geholl, wëlls konkret Aktioune lancéieren a stells der nach Froen? Du hues schonn deen een oder anere Projet emgesat a wëlls matt Kollegen an Experten Erfahrungen austauschen? Dann ass dësen Daag genee dee richtegen fir dech.

Zeck net deng Froen schonns am Virfeld un d‘Formatrice eran ze reechen.