En détail

Den Erzéier an engem Jugendhaus ass a senger alltäglecher Aarbecht mat verschiddenen Ufuerderungen konfrontéiert, mat denen hie sech gewëssenhaft ausernaner setze muss, fir dass hie kann optimal op déi Jugendlech agoen. De Jugendleche kënnt an d'Jugendhaus mat gewëssen Erwardungen an et ass dem Erwuessenen seng Roll dës z'erkennen an drop ze réagéieren, fir esou dem Jonken déi beschte Konditiounen ze bidden sech z'entfalen an z'entwéckelen.

Duerfir ass et wichteg, dass hie sech positionéiert an der Struktur, mee och am lokale regionalen a nationalen Netzwierk.