En détail

D’Formatioun ass konzipéiert fir Jugendaarbechter/innen, déi hir Aarbecht am Beräich vun der Jugendinformatioun opbaue wëllen oder déi sech eng Kéier d’Zäit huele wëlle fir hir Offeren an deem Beräich ze reflektéiren. Dëse Seminaire ass eng Viraussetzung fir Jugendhaiser déi de Label „Jugendinfo“ ugefrot hunn. Op eng interaktiv Manéier gëtt am Laf vun der Formatioun de Lien tëschent der „genereller Jugendinformatioun“ (déi sech op der Charte ERYICA baséiert) an der „Animatioun vun Informatioun“ an engem Jugendhaus gemaach. D’Participante kréien Inputs iwwer folgend Froestellungen: – Wäerter & Prinzipien an der Jugendaarbecht an der Jugendinformatioun – Wéi ka Jugendinformatioun am Jugendhaus konkret ëmgesat ginn? – Kriterie vum Jugendinfo-Label Mir deelen Dokumentatiounsmaterial ann 3 Sproochen aus (lëtzebuergesch, däitsch, franséisch)

Inscription SNJ