En détail

Dës Formatioun riicht sech un all Erzéier/Pädagogen… déi an engem Team am non-formale Beräich schaffen. Et ka vu Virdeel sinn, wa méi wéi 1 vun engem Team matmëcht, ass awer keng Viraussetzung.
Staark Kanner brauche staark Erwuessener, déi bereed sinn e Stéck vun hierer Muecht ofzeginn, déi sie just dofir hunn, well sie méi grouss a méi kräfteg wéi Kanner sinn.

An dëser Formatioun gët gekuckt wat dat heescht Muecht ofzeginn, d’Kanner selwer-, oder mat entscheeden ze loossen.
Firwat ass d’Kommunikatioun zwëschen Erwuessenen a Kanner esou schwéier? Wéi kënne mer se verbesseren? Wou sinn d’Grenzen vu Partizipatioun, den Erwuessenen hier, an de Kanner hier?

 • Grondlage vun der Bedeelegung vu Kanner am SEA
 • Wat heescht Partizipatioun?
 • Partizipatioun a Bildung.
 • Partizipatioun an Demokratie.
 • Dialogwerkstatt
 • Nolauschteren
 • Froe stellen
 • Konkretiséieren
 • Visualiséieren

Objectifs

Teilnehmer kréien eng aner Vue op d’Kanner, an domat eng aner Relatioun zu de Kanner.

D’Verständnis vum Bildungsoptrag an der non-formaler Bildung verdaitlechen.

Méthode

 • Theoreteschen Input
 • Klenggruppenaarbecht
 • Diskussioun an der grousser Ronn

Validation no.2018_02_ANB_04/4

 

Inscription