En détail

Dag 1

Sexualpädagogik am non-formale Beräich. Jonker stärken. Haltung a Roll vum Erzéier. Léift an Sexualitéit.

Präventioun a Rechtslag hei zu Lëtzebuerg: Beruffsgeheimnis, Gesetzer, „casier 3“. Sexualiséiert Gewalt an Handlungsschrëtt. Wat maache bei Verdacht op Mëssbrauch? Wéi signaléieren ech a wou?

Diskussiounsronn.

 

Dag 2

Wéi kann ech relax iwwer d’Thema mat de Jonke schwätzen a wat soll an dierf ech ubidde vun Aktivitéiten? Wat fällt alles ënnert d’Sexualerzéiung, wat gëtt et fir praktescht Material a Methoden?

Wou si meng Limiten als Erzéier?

Inscription SNJ