En détail

• Wéi kann ech relax iwwer d’Thema Sexualitéit mat de Jonken schwätzen an waat soll an dierf ech ubidde vun Aktivitéiten? Waat fällt alles ënnert d’Sexualerzéiung, waat gëtt et fir praktescht Material an op wie kann ech zeréck gräifen? Wou si meng Limiten als Erzéier?
• Sexualerzéihung am non-formale Beraich. Präventioun an Ëmgang mat Medien. D‘Rechtslag hei zu Lëtzebuerg: Beruffsgeheimnis, Gesetzer, „casier 3“. Sexualiséiert Gewalt an Handlungsschrëtt. Wat maache bei Verdacht op Mëssbrauch? Wéi signaléieren ech a wou? Diskussiounsronn.

Inscription