11. Nationale Konferenz zur non-formalen Bildung - enfancejeunesse

Datum: 17.11.2022

Uhrzeit: 09:00

Standort: Forum Geesseknäppchen

11. Nationale Konferenz zur non-formalen Bildung

- SNJ / MENJE

Im Zusammenleben stark werden – Sozial-emotionale Kompetenzen in der non-formalen Bildung im Kindesalter

Praxisbeispiele

Maison Relais „Sauerschlass“ (Erpeldange) :
„Am Zesummeliewen staark ginn – Offere fir sech matzedeelen“
Maison Relais „Schoulkauz“ (Wilwerwiltz) :
„Am Zesummeliewen staark ginn – Déi eege Gefiller kenneléieren“
Service national de la jeunesse : « S-Team »
Gewaltpräventionsprojet – Praktesch Ëmsetzung an engem Theaterprojet