Im Detail

Inhalte der Fortbildung:

Wéi könne mer d’Kommunikatioun mat Kanner verbesseren a sie besser verstoe léieren?

 • Vu wéi engem Alter un kennen Kanner sech iwwerhaapt matdeelen?
 • Mussen déi Erwuessen d’Kanner ëmmer eescht huelen?
 • Wat könne Kanner scho fir sech entscheeden?
 • Nolauschteren.
 • D’Konscht vum Froestellen.
 • Fir Kanner abstrakt Saache konkretiséieren.
 • Schrëftlech Kommunikatioun ouni Buchstawen.
 • Kommunikatioun mat Hëllef vu gemeinsame Symboler.

Erworbene Kompetenzen:

D’Fähegkeet Fehler an “d’Falen” an der Kommunikatioun zwëschen Erwuessenen a Kanner ze erkennen an wann néideg ze korrigéieren.

Angewandte Methoden:

 • Informatioun.
 • Diskussioun.
 • Kleng Gruppenaarbechten.
 • Ausprobéieren a Form vun Exercicer a Spiller.
Anmelden